POLÍTICA DE
PRIVADESA

Responsable del tractament de les dades

Associació Curta Distància
NIF G 09641176
Adreça postal: C/ València, 281, 1er – 2a, 08009 BARCELONA
Telèfon: +34 623 32 79 15


Tractament de les dades dels clients i proveïdors

  1. Finalitat del tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables, fiscals i administratives de l’empresa i mantenir-lo informat sobre els nostres serveis mitjançant la tramesa del nostre butlletí informatiu.
  2. Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels clients i proveïdors és l’existència i execució de contractes de prestació de serveis o compravenda de productes. La base legal per a la remissió del nostre butlletí informatiu és la concurrència de l’interès legítim de l’Associació Curta Distància.
  3. Període de conservació de les dades: Conservem les dades dels clients i proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

Tractament de les dades dels usuaris de la web que ens contactin per:

  1. Finalitat del Tractament: Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que ens enviïn per e-mail els usuaris de la web i, en els casos que sigui procedent, facilitar-los les ofertes dels serveis de l’Associació Curta Distància dels que ens hagin manifestat el seu interès. l’Associació Curta Distància no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.
  2. Legitimació per al tractament: La base legal per tractar les dades dels usuaris de la web que ens enviïn un e-mail sigui el consentiment d’aquests en enviar-nos un e-mail sol·licitant-nos informació.
  3. Període de conservació: Conservarem les dades dels usuaris del web que es contactin per e-mail, durant el termini necessari per atendre i fer el seguiment de la sol·licitud d’informació que ens hagin enviat. Com a màxim les dades es conservaran durant 2 anys, a partir de la darrera confirmació d’interès per part seva sobre els nostres serveis, mentre no ens hagi sol·licitat la supressió de les seves dades.

Destinataris als quals comunicarem les vostres dades

En general els destinataris de les vostres dades seran l’adreça de la companyia i l’equip de professionals l’Associació Curta Distància. Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.
També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a Hissystechnologies.com que requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les dades en qualitat d’Encarregats del Tractament i amb l’única finalitat de prestar els serveis que l’Associació Curta Distància tingui contractats a cada moment.


Drets que us assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les dades en determinades circumstàncies , a cancel·lar el tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament ia la portabilitat de les dades, adreçant-se per escrit a info@curtadistancia.org amb còpia del DNI.